دوشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۳۹۹ - 2020 September 21
گزارش تصویری
نگاهی به ماهیت دانش و فناوری در حوزه ‌های مختلف علوم

نگاهی به ماهیت دانش و فناوری در حوزه ‌های مختلف علوم

شعار سال: مقاله حاضر مفهوم سوم عرصۀ دانش و فناوری یعنی تبادل دانش را واکاوی کرده و از امکان طرح مفهوم تازه ‌ای به نام خلق دانش که بیش از سایر مفاهیم با ماهیت علوم انسانی و اجتماعی سازگار است صحبت خواهیم کرد. تبادل دانش (Knowledge Exchange) در دهۀ گذشته، این اصطلاح به طور رو ز افزون […]
تبلیغات