یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹ - 2020 October 25
گزارش تصویری
مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی به طرح‌های پژوهشی گرنت ارائه می‌دهد

مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی به طرح‌های پژوهشی گرنت ارائه می‌دهد

طبق فراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی، پژوهشگران و علاقه‌مندان تا ۱۵ اسفند ماه ۹۸ فرصت دارند طرح‌های پژوهشی خود را به این مرکز ارسال و در صورت برتر شدن گرنت دریافت کنند.
تبلیغات