چهارشنبه, ۳۰ مهر , ۱۳۹۹ - 2020 October 21
گزارش تصویری
کارگروه تخصصی امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه الزهرا (س) تشکیل شد

کارگروه تخصصی امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه الزهرا (س) تشکیل شد

کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه الزهرا (س) تشکیل شد.