سه شنبه, ۶ آبان , ۱۳۹۹ - 2020 October 27
گزارش تصویری
خدمت‌رسانی سامانه ملی کارآموزی به دانشجویان و واحد‌های پذیرنده کارآموز ادامه دارد

خدمت‌رسانی سامانه ملی کارآموزی به دانشجویان و واحد‌های پذیرنده کارآموز ادامه دارد

سامانه ملی کارآموزی با توجه به اهمیت خدمت‌رسانی مستمر به دانشجویان و واحد‌های پذیرنده کارآموز فعال است.
تبلیغات