یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹ - 2020 October 25
گزارش تصویری
سه مرحله تشخیص فرصت کارآفرینانه

سه مرحله تشخیص فرصت کارآفرینانه

در دنیای امروز، هر کس تعریف خاص خودش را از کارآفرینی دارد. با در نظر گرفتن این تعاریف ممکن است رنج وسیعی از صاحبان کسب و کار، کارآفرین تلقی شوند. با این حال مفهومی کلیدی در دل تمامی تعاریف کارآفرینی وجود دارد: تشخیص فرصت های کارآفرینانه. شعار سال: تشخیص فرصت کارآفرینانه روند بسیار مهمی است […]
تبلیغات