پنج شنبه, ۱۶ مرداد , ۱۳۹۹ - 2020 August 6
گزارش تصویری
تقویت کشاورزی مأموریت اصلی صندوق نوآوری و شکوفایی دانشگاه آزاد اسلامی

تقویت کشاورزی مأموریت اصلی صندوق نوآوری و شکوفایی دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در بازدید از مزرعه واحد شیروان تأکید کرد: تقویت کشاورزی و امنیت غذایی مردم مأموریت اصلی صندوق نوآوری و شکوفایی دانشگاه آزاد اسلامی است.
تبلیغات