یکشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۳۹۹ - 2020 August 9
گزارش تصویری
انتشار مقاله محقق ایرانی در مجله انجمن هسته ای آمریکا

انتشار مقاله محقق ایرانی در مجله انجمن هسته ای آمریکا

مهدی سهرابی عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر نظریه نوینی در زمینه حفاظت در برابر اشعه را ارائه کرد. شعارسال: به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مهدی سهرابی عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر نظریه نوینی در زمینه حفاظت در برابر اشعه را ارائه کرد که این مقاله در نشریه ماه ژوئن ۲۰۱۸ مجله Nuclear News انجمن […]
تبلیغات