سه شنبه, ۷ بهمن , ۱۳۹۹ - 2021 January 26
گزارش تصویری
رفتارشناسی محتوایی ایرانی‌ها

رفتارشناسی محتوایی ایرانی‌ها

یک نمونه ۱۹۷ نفری آمارهای جذابی از عادت‌های دسترسی به محتوا توسط کاربران ایرانی می‌دهد شعار سال: بازاریابی محتوا مسیر موفقیت کسب‌وکارها در دنیای مجازی به شمار می‌رود؛ مسیری که یک کسب‌وکار در آن به جایگاه و درآمد بیشتری دست پیدا می‌کند. سؤال اصلی این است که با وجود مشاهده موفقیت‌های بی‌شمار کسب‌وکارهای مختلف دنیا در […]
تبلیغات