دوشنبه, ۶ بهمن , ۱۳۹۹ - 2021 January 25
گزارش تصویری
تمام نوآوران فناور می‌توانند از حمایت‌های شتاب‌دهنده هاب برخوردار شوند

تمام نوآوران فناور می‌توانند از حمایت‌های شتاب‌دهنده هاب برخوردار شوند

حقی گفت: ماموریت ما حمایت از تمام ایده‌های نوآورانه و کمک برای رشد آن ها است.
تبلیغات