چهارشنبه, ۷ آبان , ۱۳۹۹ - 2020 October 28
گزارش تصویری
بزرگداشت ریاضیدان، منجم و رباعی‌سرای ایرانی

بزرگداشت ریاضیدان، منجم و رباعی‌سرای ایرانی

حکیم ابوالفتح عمربن ابراهیم الخیامی مشهور به “خیام”، فیلسوف، ریاضیدان، منجم و رباعی‌سرای ایرانی در ۲۸ اردیبهشت سال ۴۲۷ هجری شمسی در نیشابور زاده شد. شعارسال:حکیم ابوالفتح عمربن ابراهیم الخیامی مشهور به “خیام”، فیلسوف، ریاضیدان، منجم و رباعی‌سرای ایرانی در ۲۸ اردیبهشت سال ۴۲۷ هجری شمسی در نیشابور زاده شد. خیام نیشابوری در قرن پنجم […]
تبلیغات