یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹ - 2020 October 25
گزارش تصویری
مدیرکل سنجش از دور سازمان فضایی منصوب شد

مدیرکل سنجش از دور سازمان فضایی منصوب شد

ایلنا: با حکم رئیس سازمان فضایی ایران، مدیرکل سنجش از دور این سازمان منصوب شد.
تبلیغات