چهارشنبه, ۷ آبان , ۱۳۹۹ - 2020 October 28
گزارش تصویری
کارنامه علمی آزمون دستیاری پزشکی منتشر شد

کارنامه علمی آزمون دستیاری پزشکی منتشر شد

کارنامه علمی داوطلبان چهل وششمین دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.
تبلیغات