شنبه, ۳ آبان , ۱۳۹۹ - 2020 October 24
گزارش تصویری
میان کمردرد و مرگ زودرس ارتباط وجود دارد

میان کمردرد و مرگ زودرس ارتباط وجود دارد

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود، ارتباط مستقیمی میان کمردرد و مرگ زودرس را تایید کردند.
تبلیغات