پنج شنبه, ۱۴ مرداد , ۱۴۰۰ - 2021 August 5
گزارش تصویری
برگزیدگان رویداد طراحی دستگاه حفاظت از خوردگی جریان تزریقی در شناور معرفی شدند

برگزیدگان رویداد طراحی دستگاه حفاظت از خوردگی جریان تزریقی در شناور معرفی شدند

برگزیدگان رویداد چالش نوآوری «طراحی دستگاه حفاظت از خوردگی جریان تزریقی در شناور» معرفی و تجلیل شدند.
تبلیغات