سه شنبه, ۵ مرداد , ۱۴۰۰ - 2021 July 27
گزارش تصویری
صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت و حسن انجام کار صادر می‌کند

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت و حسن انجام کار صادر می‌کند

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران به شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیلاتی از جمله صدور ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت و حسن انجام کار ارائه می‌دهد.
تبلیغات