پنج شنبه, ۱۴ مرداد , ۱۴۰۰ - 2021 August 5
گزارش تصویری
دستیابی محققان دانشگاه ارومیه به دانش فنی تولید داروی ضد سرطان

دستیابی محققان دانشگاه ارومیه به دانش فنی تولید داروی ضد سرطان

محققان دانشگاه ارومیه به دانش فنی تولید داروی ضد سرطان بوسولفان دست یافتند.
تبلیغات