محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده از ضایعات پنبه موفق به تولید نانوالیاف‌های ضدمیکروبی برای کاربرد در زخم‌پوش‌ها شدند. " />ضدمیکروبی Archives | فن روز پایگاه خبری
پنج شنبه, ۱۴ مرداد , ۱۴۰۰ - 2021 August 5
گزارش تصویری
سنتز نانوالیاف برای کاربرد در زخم‌پوش‌ با استفاده از ضایعات پنبه

سنتز نانوالیاف برای کاربرد در زخم‌پوش‌ با استفاده از ضایعات پنبه

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده از ضایعات پنبه موفق به تولید نانوالیاف‌های ضدمیکروبی برای کاربرد در زخم‌پوش‌ها شدند.

تبلیغات