پنج شنبه, ۱۴ مرداد , ۱۴۰۰ - 2021 August 5
گزارش تصویری
مهاجرت معکوس و فرار مغزها؛ پایان رویای تأسیس کشور یهود

مهاجرت معکوس و فرار مغزها؛ پایان رویای تأسیس کشور یهود

پدیده مهاجرت معکوس و فرار مغزها، یک معضل بزرگ امنیتی برای رژیم صهیونیستی است که در نهایت باعث فروپاشی این رژیم خواهد شد. شعارسال: مهاجرت را می توان به ‌معنی ترک سرزمین مادری با هدف سکونت در سرزمینی دیگر تعریف کرد. اقدامی که می‌تواند به ‌دلایلی از قبیل مشکلات اقتصادی، ناامنی، محدودیت های سیاسی، دینی […]
تبلیغات