سه شنبه, ۵ مرداد , ۱۴۰۰ - 2021 July 27
گزارش تصویری
تجربه و سیاست آمریکا برای ارتباط دانشگاه با صنعت

تجربه و سیاست آمریکا برای ارتباط دانشگاه با صنعت

در دو دهه اخیر آمریکا قدم های مستمری برای توسعه انتقال دانش و فناوری موسسات آموزشی و دانشگاهی برداشته است. تشکیل مراکز تحقیقات تعاونی صنعت و دانشگاه، تشکیل مراکز تحقیقات مهندسی در دانشگاه و باز کردن در آزمایشگاه های دولت مرکزی به روی عموم از جمله طرح های آمریکا برای انتقال دانش از دانشگاه به […]
تبلیغات