جمعه, ۸ مرداد , ۱۴۰۰ - 2021 July 30
گزارش تصویری
افزایش نوآوری با استفاده از روش اسپرینت

افزایش نوآوری با استفاده از روش اسپرینت

شعار سال: شرکت‌ها گرفتار کمبود ایده نیستند. بیشتر آن ها از بسیاری از ایده‌های خوب برخوردارند. ولی مشکلشان تبدیل ایده به محصولی قابل فروش در بازار است. دلیل این مشکل آن است که هرگاه رهبران شرکت‌ها کمترین اطلاعات را دارند، اهمیت بسیار زیادی برای تحلیل اطلاعات قائل می‌شوند و به جای حرکت سریع به سوی ارزیابی […]
تبلیغات