دبیرکل شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری با بیان اینکه عملکرد مناطق ویژه علم و فناوری خوب نبوده گفت: عملکرد این مناطق مورد بازنگری قرار می گیرد.

" />شورای عالی عتف Archives | فن روز پایگاه خبری
جمعه, ۱۵ مرداد , ۱۴۰۰ - 2021 August 6
گزارش تصویری
عملکرد مناطق ویژه علم و فناوری بازنگری می شود

عملکرد مناطق ویژه علم و فناوری بازنگری می شود

دبیرکل شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری با بیان اینکه عملکرد مناطق ویژه علم و فناوری خوب نبوده گفت: عملکرد این مناطق مورد بازنگری قرار می گیرد.

انتخاب سه نماینده از انجمن های علمی در شورای عالی عفت + اسامی نامزدهای شرکت کننده

انتخاب سه نماینده از انجمن های علمی در شورای عالی عفت + اسامی نامزدهای شرکت کننده

شعار سال : بعد از تغییرنام وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(بر اساس ماده ۹۹ قانون برنامه سوم توسعه) و ارایه مأموریت‌های جدید در حوزه پژوهش و فناوری و بر اساس مواد ۳ و ۴، قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(مصوب شهریور ۱۳۸۳) ، تشکیل شورای […]
برنامه ملی اقتصاد دانش بنیان در حوزه آب تدوین می شود

برنامه ملی اقتصاد دانش بنیان در حوزه آب تدوین می شود

برنامه ملی علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان در حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی تدوین می شود. شعار سال: دکتر آرش رزمی دبیر علمی مراسم هم اندیشی تدوین برنامه ملی علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان در حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت: این هم ‏اندیشی یک روزه در راستای مصوبات […]
تبلیغات