پنج شنبه, ۱۴ مرداد , ۱۴۰۰ - 2021 August 5
گزارش تصویری
بازنگری در آیین‌نامه استاد مشاور تحصیلی/ رشته آموزش سلامت از دور تصویب شد

بازنگری در آیین‌نامه استاد مشاور تحصیلی/ رشته آموزش سلامت از دور تصویب شد

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی با تصویب رشته آموزش سلامت از دور گفت: برنامه‌های آموزشی برخی رشته‌های علوم پزشکی بازنگری می‌شود.
تبلیغات