پنج شنبه, ۱۴ مرداد , ۱۴۰۰ - 2021 August 5
گزارش تصویری
کوچه‌ها بر اساس استانداردهای آدرس نویسی پستی نامگذاری می‌شوند

کوچه‌ها بر اساس استانداردهای آدرس نویسی پستی نامگذاری می‌شوند

ایلنا: مدیر کل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت ملی پست از توافق شورای عالی استان‌ها و شرکت ملی پست برای نام گذاری و شماره گذاری کوچه‌ها و معابر کشور بر اساس…
تبلیغات