سه شنبه, ۵ مرداد , ۱۴۰۰ - 2021 July 27
گزارش تصویری
ضعف در شناخت و پرورش استعدادها چه عواقبی دارد؟

ضعف در شناخت و پرورش استعدادها چه عواقبی دارد؟

این روزها معضل بیکاری از یک سو و عدم بکاری گیری تخصص ها و توانمندی ها از سوی دیگر گریبان گیر کشور شده است. متاسفانه بسیاری از افراد در حیطه ای که استعداد دارند تحصیلات و تخصص کسب نمی نمایند و از طرفی تحصیل کرده های مدارج دانشگاهی نیز از تخصص و مهارت های عملی […]
تبلیغات