جمعه, ۱۵ مرداد , ۱۴۰۰ - 2021 August 6
گزارش تصویری
تعمیر و بکارگیری مجدد تجهیزات آزمایشگاهی داخلی به کمک متخصصان بومی

تعمیر و بکارگیری مجدد تجهیزات آزمایشگاهی داخلی به کمک متخصصان بومی

شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری، به مراکز عضو شبکه، خدمات تعمیر و به‌کارگیری مجدد تجهیزات ارائه می‌کند.
تبلیغات