سه شنبه, ۵ مرداد , ۱۴۰۰ - 2021 July 27
گزارش تصویری
کارگروه‌های عملیاتی برای همکاری با ستاد فناوری‌های حوزه فضایی ایجاد شده است

کارگروه‌های عملیاتی برای همکاری با ستاد فناوری‌های حوزه فضایی ایجاد شده است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) گفت: کارگروه‌های عملیاتی برای همکاری با ستاد فناوری‌های حوزه فضایی ایجاد شده است.
تبلیغات