شنبه, ۱۰ آبان , ۱۳۹۹ - 2020 October 31
گزارش تصویری
ثبت اختراع بین المللی نقطه عطفی در جایگاه علمی دانشگاه و پژوهشکده ها است

ثبت اختراع بین المللی نقطه عطفی در جایگاه علمی دانشگاه و پژوهشکده ها است

عموزاده مخترع اولین اختراع بین المللی دانشگاه سمنان گفت:افزایش قابلیت تجاری سازی اختراعات و ورود ارز به کشور از مزایای ثبت اختراع در سطح بین المللی است. شعارسال:عموزاده مخترع اولین اختراع بین المللی دانشگاه سمنان گفت:افزایش قابلیت تجاری سازی اختراعات و ورود ارز به کشور از مزایای ثبت اختراع در سطح بین المللی است. استان […]
تبلیغات