شنبه, ۱۴ تیر , ۱۳۹۹ - 2020 July 4
گزارش تصویری
ساخت زخم پوش‌های بدون نیاز به تعویض و حامل دارو برای بهبود زخم‌های حاد

ساخت زخم پوش‌های بدون نیاز به تعویض و حامل دارو برای بهبود زخم‌های حاد

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس در پژوهشی موفق به ساخت زخم پوش‌های بدون نیاز به تعویض و حامل دارو برای بهبود زخم‌های حاد (مانند زخم‌های ناشی از سوختگی، دیابت و...) شد.
تبلیغات