محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده از ضایعات پنبه موفق به تولید نانوالیاف‌های ضدمیکروبی برای کاربرد در زخم‌پوش‌ها شدند. " />زخم‌پوش Archives | فن روز پایگاه خبری
پنج شنبه, ۱۲ تیر , ۱۳۹۹ - 2020 July 2
گزارش تصویری
سنتز نانوالیاف برای کاربرد در زخم‌پوش‌ با استفاده از ضایعات پنبه

سنتز نانوالیاف برای کاربرد در زخم‌پوش‌ با استفاده از ضایعات پنبه

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده از ضایعات پنبه موفق به تولید نانوالیاف‌های ضدمیکروبی برای کاربرد در زخم‌پوش‌ها شدند.

تبلیغات