پنج شنبه, ۱ آبان , ۱۳۹۹ - 2020 October 22
گزارش تصویری
تغییر رویکرد برای کاربردی شدن پایان‌نامه‌ها باید با دورنمای منطقی و قابل دفاع همراه باشد

تغییر رویکرد برای کاربردی شدن پایان‌نامه‌ها باید با دورنمای منطقی و قابل دفاع همراه باشد

رئیس دانشگاه خوارزمی درباره راهکار کاربردی کردن هرچه بیشتر پایان نامه‌های دانشجویی عنوان کرد: تغییر رویکرد در این خصوص باید با یک دورنمای منطقی قابل دفاع همراه شود.
تبلیغات