پنج شنبه, ۱۲ تیر , ۱۳۹۹ - 2020 July 2
گزارش تصویری
«قوی سیاه» و چراغ قرمزی که مدیران سبز می بینند

«قوی سیاه» و چراغ قرمزی که مدیران سبز می بینند

«پیش از کشف استرالیا مردم دنیای کهن بی چون و چرا باور داشتند هر قویی سفید است چون تجربیات ایشان پیوسته این باور را تأیید می‌کرد. شعار سال: «پیش از کشف استرالیا مردم دنیای کهن بی چون و چرا باور داشتند هر قویی سفید است چون تجربیات ایشان پیوسته این باور را تأیید می‌کرد. دیدن نخستین […]
تبلیغات