پنج شنبه, ۱۲ تیر , ۱۳۹۹ - 2020 July 2
گزارش تصویری
تصحیح ارتفاع مداری ایستگاه فضایی بین المللی

تصحیح ارتفاع مداری ایستگاه فضایی بین المللی

با توجه به کشش جاذبه زمین و کاستن دائمی ارتفاع پروازی ایستگاه فضایی بین المللی، همچنین زاویه و ارتفاعی که این ایستگاه باید برای پیوستن سفینه های فضایی داشته باشد، هر چند مدت یک بار، باید در وضعیت ارتفاع و زاویه پروازی آن تغییراتی صورت بگیرد.
تبلیغات