دوشنبه, ۶ بهمن , ۱۳۹۹ - 2021 January 25
گزارش تصویری
دوره کارآفرینی در دانشگاه علوم پزشکی مجازی راه‌اندازی می‌شود

دوره کارآفرینی در دانشگاه علوم پزشکی مجازی راه‌اندازی می‌شود

معاون آموزشی وزارت بهداشت راه اندازی دوره مجازی کارآفرینی در دانشگاه علوم پزشکی مجازی و تدوین ترجمان برنامه‌های تحول و نوآوری در علوم پایه پزشکی را از فعالیت‌های مهم آموزش پزشکی برشمرد.
تبلیغات