چهارشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۹ - 2021 January 20
گزارش تصویری
نقد برنامه وزارت عتف در خصوص موزه علوم

نقد برنامه وزارت عتف در خصوص موزه علوم

متن زیر، پیرو مصاحبه معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص حمایت از موزه های دانشگاهی تهیه شده و بشکل مستدل، اقدام به نقد نظرات این فرهیخته گرامی نموده است. نتیجه نهایی گزارش تاکید بر غیر ضروری بودن این طرح و ناکارآمدی آن (در صورت اجرای احتمالی)، در آینده دارد. جدیدا دکتر برومند، معاون […]
تبلیغات