مدیر پروژه شبکه علمی کشور گفت: درحال حاضر ۲۰۰ دانشگاه برای اتصال به شبکه علمی قرارداد امضا کردند و امکان دسترسی به این شبکه در ۱۸ مرکز استان فراهم شده است.

" />دانشگاه های ایران Archives | فن روز پایگاه خبری
دوشنبه, ۶ بهمن , ۱۳۹۹ - 2021 January 25
گزارش تصویری
۲۰۰ دانشگاه برای اتصال به شبکه علمی قرارداد امضا کردند

۲۰۰ دانشگاه برای اتصال به شبکه علمی قرارداد امضا کردند

مدیر پروژه شبکه علمی کشور گفت: درحال حاضر ۲۰۰ دانشگاه برای اتصال به شبکه علمی قرارداد امضا کردند و امکان دسترسی به این شبکه در ۱۸ مرکز استان فراهم شده است.

تبلیغات