دوشنبه, ۶ بهمن , ۱۳۹۹ - 2021 January 25
گزارش تصویری
ضرورت توجه به جایگاه شاگردپروری در نظام ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها/ نقش دانشجویان و اساتید در سیل اخیر قابل تحسین بود

ضرورت توجه به جایگاه شاگردپروری در نظام ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها/ نقش دانشجویان و اساتید در سیل اخیر قابل تحسین بود

رئیس نهاد رهبری در دانشگاه‌ها با تاکید بر موضوع شاگردپروری در آموزش عالی کشور گفت: باید به نسبت استاد و شاگرد توجه شود؛ صلاحیت‌هایی که استاد باید داشته باشد تا شاگردانی همچون خود را تربیت کند، باید مدنظر قرار گیرد.
تبلیغات