پنج شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۹ - 2021 January 21
گزارش تصویری
از ماموریت‌های حوزه فرهنگی حفظ رویش‌های تازه است

از ماموریت‌های حوزه فرهنگی حفظ رویش‌های تازه است

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نشست معاونان، مدیران و کارشناسان فرهنگی دانشگاه‌های مناطق ۲ و ۴ کشور، ضمن اشاره به سرزندگی و پویایی حوزه فرهنگ و سر برآوردن مسائل جدید در این حوزه، تأکید کرد: یکی از ماموریت‌های حوزه فرهنگی این است که این رویش‌های تازه و پویایی را حفظ کند.
تبلیغات