دولت ترکمنستان سرمایه گذاری دولتی در بخش آکادمی ملی علوم این کشور را طی بازه ای ۳ ساله حذف می کند.

" />بودجه پژوهشی تحقیقات علمی ترکمنستان سرمایه گذاری Archives | فن روز پایگاه خبری
پنج شنبه, ۱۱ آذر , ۱۴۰۰ - 2021 December 2
گزارش تصویری
دولت ترکمنستان سرمایه گذاری در بخش علوم را حذف می کند

دولت ترکمنستان سرمایه گذاری در بخش علوم را حذف می کند

دولت ترکمنستان سرمایه گذاری دولتی در بخش آکادمی ملی علوم این کشور را طی بازه ای ۳ ساله حذف می کند.

تبلیغات