چهارشنبه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۰ - 2021 December 8
گزارش تصویری
مشکل موتور هواپیماهای بوئینگ ۷۳۷ و علت سقوط های متعدد

مشکل موتور هواپیماهای بوئینگ ۷۳۷ و علت سقوط های متعدد

در مستندی در شبکه VOX آمریکا مشکل هواپیماهای بوئینگ ۷۳۷ و علت سقوط های متعدد آن بررسی شد.
تبلیغات