شنبه, ۱۳ آذر , ۱۴۰۰ - 2021 December 4
گزارش تصویری
بانک استانداردهای تجهیزات زیست‌فناوری تهیه می‌شود

بانک استانداردهای تجهیزات زیست‌فناوری تهیه می‌شود

یکی از اهداف تعیین شده در کارگروه صنعت و ساخت تجهیزات زیست فناوری ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی تهیه بانک استانداردهای تجهیزات زیست‌فناوری است شعارسال:یکی از اهداف تعیین شده در کارگروه صنعت و ساخت تجهیزات زیست فناوری ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی تهیه بانک استانداردهای تجهیزات زیست‌فناوری است. به نقل ازمعاونت علمی و […]
تبلیغات