پنج شنبه, ۱۱ آذر , ۱۴۰۰ - 2021 December 2
گزارش تصویری
الگوی کشت اقتصادی برای کشاورزی پایدار تعیین شد

الگوی کشت اقتصادی برای کشاورزی پایدار تعیین شد

"تعیین بهره‌وری انرژی و الگوی کشت اقتصادی در شرایط آبیاری با آب زیرزمینی و کشاورزی پایدار" عنوان پژوهشی است که توسط پژوهشگران دانشگاه تهران و با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی انجام شد.
تبلیغات