شنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۹ - 2021 January 23
گزارش تصویری
قانون حذف نمره مردودی از معدل کارشناسی ارشد لغو شد

قانون حذف نمره مردودی از معدل کارشناسی ارشد لغو شد

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی از لغو قانون حذف نمره مردودی از معدل کارشناسی ارشد خبر داد.
تبلیغات