شنبه, ۱۳ آذر , ۱۴۰۰ - 2021 December 4
گزارش تصویری
سال ۲۰۲۵ جمعیت هشت میلیاردی زمین به غذای بیشتری نیز دارد/ نانو به کمک کشاورزی می‌آید

سال ۲۰۲۵ جمعیت هشت میلیاردی زمین به غذای بیشتری نیز دارد/ نانو به کمک کشاورزی می‌آید

نانومحصولات می‌توانند بخش کشاورزی را متحول کرده و بهره‌وری کشت و تولید مواد غذایی را افزایش دهند؛ به‌طوری که بتوان نیاز روزافزون بشر را برای تأمین غذا با استفاده از این فناوری پاسخ داد.
تبلیغات