جمعه, ۱۲ آذر , ۱۴۰۰ - 2021 December 3
گزارش تصویری
بخش نظارتی و کنترل کیفیت در سند راهبردی دانشگاه پیام نور تبیین شد

بخش نظارتی و کنترل کیفیت در سند راهبردی دانشگاه پیام نور تبیین شد

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور بیان کرد: بخش نظارتی و کنترل کیفیت در سند راهبردی دانشگاه پیام نور بعنوان یکی از موضوعات مهم تبیین شده است.
تبلیغات