جمعه, ۱۲ آذر , ۱۴۰۰ - 2021 December 3
گزارش تصویری
برای سال ۹۸ اعزام بورس دائم خارج از کشور نداریم

برای سال ۹۸ اعزام بورس دائم خارج از کشور نداریم

رئیس سازمان امور دانشجویان درباره وضعیت بورس دائم خارج از کشور در سال ۹۸ گفت: برای سال ۹۸ اعزام بورس دائم خارج از کشور نداریم مگر دانشگاهی به طور خاص اعلام نیاز کند.
تبلیغات