پنج شنبه, ۹ بهمن , ۱۳۹۹ - 2021 January 28
گزارش تصویری
در صدد تاسیس مرکز ژن درمانی در بیمارستان شریعتی هستیم/ محققان واردحوزه دیجیتال سلامت شوند

در صدد تاسیس مرکز ژن درمانی در بیمارستان شریعتی هستیم/ محققان واردحوزه دیجیتال سلامت شوند

معاون تحقیقات وزارت بهداشت با اشاره به تاسیس مرکز ژن درمانی در بیمارستان شریعتی گفت: تصمیم ما این است که یک مرکز ژن درمانی در بیمارستان شریعتی تاسیس کنیم تا در این حوزه نیز بتوانیم ارتقا یابیم.
تبلیغات