سه شنبه, ۱۶ آذر , ۱۴۰۰ - 2021 December 7
گزارش تصویری
نصب و ارزیابی «سامانه رصدی میدان دید باز» رصدخانه ملی ایران

نصب و ارزیابی «سامانه رصدی میدان دید باز» رصدخانه ملی ایران

سامانه میدان دید باز رصدخانه ملی ایران که به همت محققان ایرانی طراحی و ساخته شده پس از نصب در سایت رصدخانه در قله گرگش مراحل ارزیابی را می گذراند.
تبلیغات