سه شنبه, ۱۶ آذر , ۱۴۰۰ - 2021 December 7
گزارش تصویری
رتبه ایران در تعداد مستندات علمی حوزه آب ارتقا یافت

رتبه ایران در تعداد مستندات علمی حوزه آب ارتقا یافت

طبق آمار منتشر شده از سایت اطلاع رسانی (SCImago Journal & Country Ranking) رتبه ایران در حوزه مستندات علمی تخصصی آب ، خاک و محیط زیست صعودی بوده و ارتقا یافته است . ایران در سال 2013 در جهان در تهیه مستندات علمی در حوزه خاک رتبه 13، علوم و تکنولوژی آب رتبه 12، در حوزه مدیریت پسماند رتبه 15، آلودگی 15 و مهندسی محیط زیست رتبه 16 را داشته است و این رتبه در سال 2017 در حوزه خاک
تبلیغات