چهارشنبه, ۸ بهمن , ۱۳۹۹ - 2021 January 27
گزارش تصویری
رتبه ایران در تعداد مستندات علمی حوزه آب ارتقا یافت

رتبه ایران در تعداد مستندات علمی حوزه آب ارتقا یافت

طبق آمار منتشر شده از سایت اطلاع رسانی (SCImago Journal & Country Ranking) رتبه ایران در حوزه مستندات علمی تخصصی آب ، خاک و محیط زیست صعودی بوده و ارتقا یافته است . ایران در سال 2013 در جهان در تهیه مستندات علمی در حوزه خاک رتبه 13، علوم و تکنولوژی آب رتبه 12، در حوزه مدیریت پسماند رتبه 15، آلودگی 15 و مهندسی محیط زیست رتبه 16 را داشته است و این رتبه در سال 2017 در حوزه خاک
تبلیغات