چهارشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۹ - 2021 January 20
گزارش تصویری
ساخت نانو داروی ضد سرطان با استفاده از زردچوبه

ساخت نانو داروی ضد سرطان با استفاده از زردچوبه

کورکومین (دی فرولوئیل متان) یک پلی فنل از دسته دی آریل هپتانوئیدها است. این ماده جزء فعال گیاه پایاست که با نام زردچوبه شناخته می‌شود.
تبلیغات