دوشنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۰ - 2021 December 6
گزارش تصویری
ساخت نانو داروی ضد سرطان با استفاده از زردچوبه

ساخت نانو داروی ضد سرطان با استفاده از زردچوبه

کورکومین (دی فرولوئیل متان) یک پلی فنل از دسته دی آریل هپتانوئیدها است. این ماده جزء فعال گیاه پایاست که با نام زردچوبه شناخته می‌شود.
تبلیغات