شنبه, ۱۳ آذر , ۱۴۰۰ - 2021 December 4
گزارش تصویری
تدوین نقشه جذب استاد در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد

تدوین نقشه جذب استاد در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: نقشه جذب هیئت علمی تا ۳ سال آتی در دانشگاه توسط مرکز امور هیأت علمی انجام شده است.
تبلیغات